Daar ligt de hond begraven.

Dat is de oorzaak van alles.  

 

Leven als kat en hond.

Altijd ruzie met elkaar maken.  

 

Weten waar de hond gebonden ligt.

Weten hoe de zaak in elkaar steekt.  

 

Hond noch stront zeggen.

Niemand groeten.  

 

Niet door de beugel kunnen.

Iets wat niet goed is of niet toegestaan wordt.

Vroeger had men bij de stadspoorten beugels.

Paste de hond daar niet doorheen dan werd hem de toegang tot

de stad ontzegd.   

 

Kijken als een hond op een zieke koe.

Beteuterd kijken.  

 

Op de hond geraakt zijn.

In erbarmelijke omstandigheden verkeren.  

 

Dat kan hond noch kat verstaan.

Iets wat zeer onduidelijk is.  

  

Er is geen hond te zien.

Er is niemand te zien.  

  

De gebeten hond zijn.

Altijd de schuld krijgen.  

  

De hondenwacht hebben.

De naarste taak hebben.

Op een schip is de hondenwacht de wacht tussen 12 en 4 uur 's nachts.  

  

Een dikke hond hebben.

Een aardig spaarcentje bezitten.

  

Bekent staan als de bonte hond.

Een slechte naam hebben.

  

Het is hondenweer.

Zeer slechte weersomstandigheden.  

  

Iemand honds behandelen.

Iemand zeer slecht behandelen.  

  

De kastanjes voor iemand uit het vuur halen.

Deze uitdrukking komt uit een fabel in de 16e eeuw, waarin een aap

die kastanjes aan het poffen was de poot van een slapende hond gebruikte

om ze uit het vuur te halen, zodat hij zichzelf niet zou branden.

Letterlijk: een gevaarlijk karwei voor iemand opknappen die zelf buiten schot blijft.'

 
Bij kleine hapjes leert men een hond eten.
Geleidelijk aan kun je zelfs aan onmogelijke dingen gewend raken.

   

Hij slaapt als een waakse hond

Zo licht slapen dat je overal van wakker wordt

  

Zo trouw zijn als een hond

Iemand die het bij hetzelfde houd

  

Iemand als een hondje achterna lopen

Iemand blijven volgen (meestal om wat gedaan te krijgen)

  

Als een hond behandeld worden

Heel slecht behandeld worden

    

Twee kwade honden bijten elkaar niet

Ze zijn aan elkaar gewaagd

  

Stomme hond

Stommeling

   

Ondankbare hond

Ondankbaar

   

Hij is bekend als de bonte hond

Hij is overal bekend

   

Het is in de hond

Het is verwaarloosd

   

Dode honden bijten niet

Wie dood is kan geen kwaad meer doen

  

Hij is zo dartel als een jonge hond

Heel erg levendig zijn

  

't Is weer om er geen hond uit te jagen

Heel slecht weer

   

Als een razende hond zijn

Heel erg kwaad zijn

 

Op de hond zijn

Aan lagerwal geraakt zijn

   

Het bekomt hem als de hond de worst

Het bekomt hem slecht

   

Gedijen als haren op een hond

Zeer weelderig

 

Zo moe zijn als een hond

Uitgeput van vermoeidheid

   

Gierige hond

Vrek

  

We hebben een hond aan tafel

Als iemand vergeet te bidden voor het eten

  

Van de stoker zijn hond gebeten zijn

Graag sterke drank of bier drinken

  

Zijn goed in de hond dragen

Kleding blijven dragen terwijl het gerepareerd moet worden

  

Sterven als een hond

Buiten de kerk

  

Hij is zo ziek als een hond

Heel erg ziek zijn